Cấu trúc chương trình

    AES cung cấp chương trình giáo dục song ngữ với Chương trình phổ thông của Bộ GD-ĐT Việt Nam và Chương trình tiếng Anh theo chuẩn Edexcel của nước Anh kể từ năm học 2015-2016.

    Edexcel là chương trình đã được Bộ Giáo dục Anh công nhận và hiện nay đang sử dụng cho khoảng 70% học sinh phổ thông của nước Anh.

    Thời lượng học tiếng Anh sẽ được cấu trúc cho học sinh AES từ 15-17 tiết/ tuần, tùy theo từng cấp lớp.

    Chương trình tiếng Anh theo chuẩn Edexcel cùng với đội ngũ giáo viên bản ngữ và Việt Nam chuyên nghiệp tại AES sẽ giúp học sinh hình thành một nền tảng trình độ tiếng Anh vững chắc để chuẩn bị cho bậc học cao đẳng, đại học quốc tế ở trong nước cũng như ngoài nước.


CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 

                                                           AES CURRICULUM EDExcel Science Grade 1 - 6-001
AES CURRICULUM EDExcel Science Grade 1 - 6-002
AES CURRICULUM EDExcel Science Grade 1 - 6-003
AES CURRICULUM EDExcel Science Grade 1 - 6-004
AES CURRICULUM EDExcel Science Grade 1 - 6-005
AES CURRICULUM EDExcel Science Grade 1 - 6-006

AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-001

AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-002
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-003
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-004
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-005
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-006
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-007
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-008
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-009
AES CURRICULUM EDExcel Math Grade 1 - 6-010
                                                                    

Go to top