Đồng phục

 

mũ mẫu

MŨ đồng phục AES

 

baloAES

BALO đồng phục AES

 

áo mẫu                                            NAM TIỂU HỌC

                    Đồng phục NỮ TIỂU HỌC                                                               Đồng phục NAM TIỂU HỌC

 

THỂ DỤC

Đồng phục THỂ DỤC

 

NỮ TRUNG HỌC                                               NAM TRUNG HỌC

             Đồng phục NỮ TRUNG HỌC                                                                        Đồng phục NAM TRUNG HỌC

 

BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC AES

NĂM HỌC 2015 - 2016

        Phụ huynh vui lòng tham khảo bảng giá bên dưới và liên hệ với Bộ phận Kế toán phòng A205
hoặc số điện thoại (08) 376 12345 (số nội bộ: 1220) để đăng ký mua đồng phục.
Bảng đồng phục
Go to top