Là một thành viên của Hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS), AES cũng cung cấp cho học sinh chương trình "Giáo dục tính cách bằng hành động" theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Ontario (Canada). Chương trình tập trung vào 10 tính cách, 2 kỹ năng và được cụ thể hóa bằng hành động đối với học sinh. Mỗi đức tính sẽ được khám phá thông qua các hoạt động chính khóa đa dạng tại lớp học, đáp ứng được nhu cầu của từng cấp lớp, theo từng lứa tuổi và được điều chỉnh phù hợp về văn hóa. Mười tính cách bao gồm:

 

 

Cùng các kỹ năng:

 

Tính sáng tạo

Khả năng tự điều chỉnh