Đội ngũ giáo viên

 • Trần Thị Thu Ba

  Trưởng bộ môn

  • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Bĩnh Khiêm quận 1 -
  • 03 năm kinh nghiệm làm việc tại trường AES

 • Trương Thị Bích Loan

  GVCN G1.1

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Thanh Thư

  GVCN G1.2

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Quy Nhơn
  • Chứng chỉ tin học trình độ A
  • Chứng chỉ anh văn trình độ B
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS + AES

 • Trần Thị Trúc Đào

  GVCN G1.3

  • Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Lĩnh

  GVCN G1.4

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Cử nhân Quản lí Giáo dục - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Trình độ B Tin học, Chứng chỉ trình độ B Anh Văn
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế Á Châu,
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES.

 • Hoàng Thị Huyên

  GVCN G1.5

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
  • 1 năm kinh nghiệm tại trường AES

 • Võ Thị Lên

  GVCN G1.6

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Cử nhân Sư Phạm giáo dục công nghệ - trường Đại học Đồng Tháp
  • Kĩ thuật viên tin học - trường Đại học công nghệ thông tin quốc gia HCM
  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Lê Thị Tuyết Lan

  GVCN G2.1

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Tốt nghiệp loại giỏi
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " Ứng dụng bảng tương tác vào dạy học "
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Diễm Trinh

  GVCN G2.2

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - ĐH Sài Gòn
  • Chứng chỉ TOEIC 580
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy - học
  • 1 năm kinh nghiệm tại Trường BCIS

 • Lưu Bảo Uyên

  GVCN G2.3

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Bùi Thanh Trúc

  GVCN G2.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Mai Thanh Tuyền

  GVCN G2.5

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - ĐH Tiền Giang
  • Chứng chỉ TOEIC 360
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy - học
  • 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Trường BCIS

 • Đào Ngọc Xuân

  GVCN G2.6

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin Học - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

  GVCN G2.7

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - ĐH Sài Gòn
  • Chứng chỉ tiếng anh: TOEIC 435, trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 • Huỳnh Thị Diễm Trinh

  GVCN G3.1

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ".
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A.
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Giang

  GVCN G3.2

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Cử nhân Xã hội học – Trường Đại học KHXH&NV TP. HCM
  • Chứng chỉ quản lí trường tiểu học
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ ƯDCNTT trong dạy học
  • Chứng chỉ Tin học - Trình độ B
  • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Lê Thị Thùy Trinh

  GVCN G3.3

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ".
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A.
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Đức Hiền Vi

  GVCN G3.4

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
  • Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Tiểu học - Trường CĐSP Bình Thuận.
  • Chứng nhận GV dạy giỏi cấp huyện (Hàm Tân - Bình Thuận) từ năm học 2009-2010.
  • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy.

 • Trần Thị Phường

  GVCN G4.1

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng -Trình độ A
  • 01 năm kinh nghiệm tại AES

 • Nguyễn Thị Thu Hương

  GVCN G4.2

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Phạm Thị Thảo Nguyên

  GVCN G4.3

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • Chứng chỉ Tin học Trình độ A
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy, 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Minh Đẩu

  GVCN G5.1

  • Cử nhân khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Học quận 1
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Mộng Nhi

  GVCN G5.2

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Stem
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Hoàng Thị Kim Anh

  GVCN G5.3

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường ĐH Sư Phạm Tp.HCM
  • Cử nhân Sư Phạm Toán - Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 08 năm kinh nghiệm tại trường Quốc tế Á Châu
  • 02 năm kinh nghiệm tại AES

 • Bùi Thị Lin

  GVCN G5.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C
  • Chứng chỉ Tin- Trình độ B
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường TH-THCS Hồng Ngọc
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Kiều Giang

  GVCN G6.1 Literature/Ngữ Văn

  • Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học sư phạm TPHCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1 (CEFR)
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Trịnh Hoài Sơn

  GVCN G6.2 Maths/Toán

  • Cử nhân ngành sư phạm Toán - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • 17 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Bùi Thị Vân Anh

  GVCN G6.3 GDCD/Civics

  • Cử nhân loại Giỏi ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
  • Tiếng Anh IELTS 5.0.
  • Chứng chỉ hoàn thành khoá học Intel ứng dụng trong giảng dạy.
  • Kinh nghiệm 04 năm giảng dạy tại AES.

 • Trần Thị Như Mai

  GVCN G7.1 Biological/Sinh Học

  • Cử nhân ngành sư phạm Sinh học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học : ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Phương Tâm

  GVCN G7.2 Literature/Ngữ Văn

  • Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2 (Khung Châu Âu CEFR)
  • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Quốc Anh

  GVCN G8.1 VN Maths/Toán

  • Cử nhân Sư phạm Toán học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2
  • Chứng chỉ tin học cơ bản - tin học văn phòng nâng cao
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Loan

  GVCN G8.2 Physics/ Vật Lý

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Vinh
  • Chứng chỉ tin học - Trình độ B
  • Chứng chỉ tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ " Dạy học theo định hướng STEAM trong chương trình giáo dục phổ thông".
  • 09 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Nguyễn Thị Quyên

  GVCN G9.1 VN Maths/Toán

  • Cử nhân Sư phạm Toán học loại Giỏi - Trường Đại học Vinh
  • Chứng chỉ tin học - Ứng dụng CNTT cơ bản
  • Chứng chỉ tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng nhận tham gia Trường hè Toán học, do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức
  • Chứng chỉ " Dạy học theo định hướng STEAM trong chương trình giáo dục phổ thông".
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy, công tác tại trung tâm STEAM

 • Phạm Thị Phương Ngọc

  GVCN G9.2 Literature/Ngữ Văn

  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn loại Giỏi- thủ khoa Đại học Sài Gòn
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc, chuyên ngành Lí luận văn học - Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Bằng khen của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học về Hướng dẫn học sinh Nghiên cứu Khoa học.
  • Giải Ba Hướng dẫn học sinh Nghiên cứu Khoa học cấp quốc gia năm 2018.
  • Giải Nhì Hướng dẫn học sinh Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật cấp Thành phố năm 2019.
  • Chứng chỉ tiếng Anh B1 CEFR
  • Chứng chỉ Tin học A
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
  • Kinh nghiệm 7 năm dạy học tại các trường công ở TP.HCM
  • Kinh nghiệm 3 năm dạy lớp chuyên Văn và đội tuyển quốc gia của Phổ thông Năng Khiếu- Đại học quốc gia TP.HCM
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy tại AES

 • Đỗ Thị Phương Lan

  GVCN G10.1 Chemistry/Hóa Học

  • Cử nhân sư phạm Hoá học- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ tiếng Anh_ trình độ B2
  • Chứng chỉ tin học căn bản
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học service learning stem của ĐH Khoa học tự nhiên
  • Facebook Youth Ambassador 2019
  • Giấy chứng nhận của Facebook và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) về việc hoàn thành chuỗi huấn luyện về an toàn trên mạng xã hội cho thanh thiếu niên.
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Hóa học tại AES

 • Kha Khung Hiệp

  GVCN G10.2 Physics/Vật Lý

  • Cử nhân sư phạm vật lí - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Cử nhân vật lí học chuyên ngành hạt nhân nguyên tử - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Chứng chỉ ứng dụng Arduino vào dạy học STEM của Sở giáo dục TP.HCM
  • Chứng nhận nternet of Thing (IOT) - Ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học của Sở giáo dục TP.HCM
  • Chứng chỉ " Dạy học theo định hướng STEAM trong chương trình giáo dục phổ thông"
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học service learning stem của ĐH Khoa học tự nhiên
  • 2 năm kinh nghiệm giảng Vật Lí tại trường AES

 • Ngô Thị Ngọc An

  GVCN G11.1 Biological/Sinh Học

  • Cử nhân Sư phạm Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp - Đại học Cần thơ
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học service learning stem của ĐH Khoa học tự nhiên
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Nguyễn Hoàng Sơn

  GVCN G11.2 VN Math/Toán

  • Cử nhân Toán Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Toán - Trường ĐH KHTN TPHCM
  • Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Toeic 710
  • Chứng chỉ Năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1 - Trường ĐHSG
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Tạ Thị Trương

  GVCN G12.1 Literature/Ngữ Văn

  • Cử nhân Ngữ Văn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • Chứng chỉ tin học văn phòng loại B
  • Chứng chỉ Tiếng Anh loại B
  • 06 năm kinh nghiệm giảng dạy, trong đó là 02 năm kinh nghiệm ở AES.

 • Lê Thị Ngọc Duyên

  Địa Lý

  • Cử nhân Sư phạm địa.
  • Chứng chỉ tiếng Anh B.
  • Chứng chỉ tin học căn bản.
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Chamalé Khữu

  Sử

  • Cử nhân Lịch Sử - Trường Đại học Đồng Tháp
  • Chứng chỉ tiếng Anh - B1
  • Chứng chỉ Tin học căn bản

 • Phạm Ngọc Vàng

  Công Nghệ

  • Cử nhân Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp
  • Chứng chỉ tiếng Anh B1
  • Chứng chỉ tin học căn bản
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Hà Đức Hậu

  Makerspace

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
  • Chứng chỉ tiếng Anh - B1
  • Chứng chỉ tin học căn bản
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học IoT - Internet of Thinking - ứng dụng arduino xây dựng chủ đề dạy học của Sở GD
  • Chứng nhận tham gia Workshop về STEAM
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Trần Công Hoài Long

  GV Tin Tiểu Học

  • Cử nhân Toán - Tin Học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên HCM
  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy Toán + Tin học THPT
  • 3 năm dạy học tại AES
  • Chứng chỉ Lego Education Wedo 2.0

 • Võ Việt Đăng Vinh

  GV Tin TH

  • Cử nhân Sư phạm Tin học-Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM.
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Dân Lập Vạn Hạnh.
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc Tế Việt Úc.
  • 1 năm học tiếng anh tại Úc.
  • Chứng chỉ ielts 7.5

 • Trần Mai Linh

  GV Nhạc

  • Cử nhân Sư phạm Âm nhạc – Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THCS-THPT Hồng Đức quận Tân Phú
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Đăng Khôi

  Mỹ Thuật

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật - Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Thuận
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Cao Thị Minh Phụng

  Mỹ Thuật

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Bùi Ngô Mai Ngân

  Mỹ Thuật

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Đinh Thị Uyên

  Mỹ Thuật

  • Cử nhân sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh- Trình độ B
  • Chứng chỉ tin học ứng dụng - trình độ A
  • chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Trần Vinh Hiển

  Thể dục

  • Cử nhân Sư phạm ngành Giáo dục thể chất - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Dương Quốc Vương

  Thể Dục, GDQP

  • Chuyên ngành Giáo Dục Thể Chất trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao Tp. Hồ Chí Minh.
  • Chuyên ngành Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh.
  • Huấn luyện viên Võ Thuật Karate-do (Huyền đai đệ tam đẳng) - Trung tâm Đào tạo Huấn luyện viên Võ thuật Việt Nam.
  • Dược sĩ trung học - Cao đẳng Y - Dược Hồng Đức
  • Huy chương vàng hạng cân 60kg giải trẻ Karate-do năm 2002 Bình Dương mở rộng.
  • Kinh nghiệm 15 năm giảng dạy

 • Phan Khánh An

  Bơi/Cứu hộ

  • Chuyên sâu giáo dục bơi lội từ cơ bản đến nâng cao
  • Bằng huấn luyện viên bơi lội và cứu hộ AUSTSWIM
  • Chứng chỉ HLV toàn quốc
  • Chứng chỉ HLV bơi và cứu hộ liên đoàn thể dục thể thao dưới nước TPHCM
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện hồi sức tim phổi và sử dụng máy sốc tim ngoài cơ thể
  • 20 năm kinh nghiệm giảng dạy bơi tại các trường đại học và trung học phổ thông và cơ sở.

 • Nguyễn Tấn Hải

  Bơi/Cứu hộ

  • Cử nhân trường ĐH Thể Dục Thể Thao TP.HCM - Chuyên ngành Huấn Luyện Thể Thao Bơi Lội
  • 2 năm kinh nghiệm làm việc tại AES
  • 2 năm trợ giảng tại trường ĐH Thể Dục Thể Thao TP.HCM - Bộ môn thể thao dưới nước
  • Chứng chỉ tin học cơ bản
  • Chứng chỉ cứu hộ của tổng cục thể dục thể thao Việt Nam
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện hồi sức tim phổi và sử dụng máy sốc tim ngoài cơ thể

 • Vũ Việt Trung

  Bơi/Cứu hộ

  • Cử nhân Chuyên ngành giáo dục thể chất-Trường Đại Học Sư Phạm TDTT hồ chí minh
  • Bằng huấn luyện viên bơi lội AUSTSWIM
  • Chứng chỉ cứu hộ của liên đoàn thể dục thể thao dưới nước
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện hồi sức tim phổi và sử dụng máy sốc tim ngoài cơ thể
  • hứng chỉ tiếng anh B
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Võ Đại Hải

  GV Tiếng Anh THPT

  • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (2016)
  • Chứng chỉ TOEIC: 815 (2016)
  • Chứng chỉ tin học văn phòng: Trình độ A (2015)
  • Chứng chỉ tiếng Anh: Trình độ B (2011)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm giảng dạy trung tâm ngoại ngữ; 3 năm giảng dạy tiếng Anh trường Quốc tế (AIS, AES)

 • Nguyễn Vũ Trúc Thảo

  GV Tiếng Anh THCS

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh-Đại Học Hoa Sen.
  • Chứng chỉ IELTS 7.5
  • Kinh nghiệm 1 năm trợ giảng tại CIS
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy tại AES

 • Hồ Thị Kim Thoa

  GV Toan Edexcel Grade 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

  • Cử Nhân Sư Phạm Tiêng Anh - Trường Đại Học Sài Gòn.
  • Bằng IELTS 6.0 (2016).
  • Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản.
  • Chứng chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin vào Giảng Dạy.
  • Chứng chỉ Tiếng Pháp Cơ bản.
  • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy Tiếng Anh trong đó:
  • +2 năm dạy ở Trung Tâm Dương Minh, 1 năm ở Trung tâm Đông Phương Mới, từng là giáo viên dạy Tiếng anh và phiên dịch tại Trường Mầm Non Cánh Diều…
  • Kinh nghiệm 1.5 trợ giảng tại trường Quốc Tế Mỹ (AIS)
  • Kinh nghiệm 1 năm làm việc tại AES.

 • Vũ Thị Phương Linh

  GV Toan Edexcel Grade 1.5, 1.6 + TA

  • Cử nhân loại giỏi Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Biên -Phiên Dịch- Trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng- Trình độ A
  • Chứng chỉ Tiếng Trung-Trình độ trung cấp(HSK3)
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)- Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM
  • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tại trung tâm Anh ngữ American Academy Vietnam (AMA)
  • Kinh nghiêm 1 năm giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ Bách Khoa English
  • Kinh nghiệm 1 năm biên dịch và phiên dịch tại Hello Bacsi và Du học Đồng Thịnh
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy tiếng Anh tại AES

 • Trần Bảo Ngọc

  Maths Teacher/ GV Toan Edexcel Grade 2GV Toan Edexcel Grade 2

  • Cử nhân loại giỏi Ngôn Ngữ Anh- Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)- Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM
  • Chứng chỉ MOS EXCEL & MOS WORD
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy tại trung tâm Toán và Anh Ngữ Eyelevel- Daekyo Vietnam

 • Nguyễn Thục Quỳnh Anh

  Maths Teacher/ GV Toan Edexcel Grade 2.5, 2.6 + Grade 7

  • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh- Trường Đại học Mở-TP.HCM.
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TKT)- Hội đồng khảo thí Trường Đại Học Cambridge.
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tiếng Anh tại trường Quốc Tế IPS.
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh nước ngoài tại trường Quốc Tế BIS.
  • Kinh nghiệm 4 năm trợ giảng tại trường Quốc Tế AIS.
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy Tiếng Anh tại trường AES.

 • Nguyễn Thị Như Quỳnh

  Maths Teacher/ GV Toan Edexcel Grade 3

  • Cử nhân Ngữ văn Anh- Trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  • Chứng chỉ Toeic - 835
  • Chứng chỉ TESOL - The American TESOL Institute
  • Chứng chỉ ứng dụng tin học cơ bản
  • Hơn 2 năm giảng dạy tại trung tâm Anh ngữ, 3 năm làm giáo viên trợ giảng tại
  • trường Quốc tế Mỹ kiêm trợ lí chuyên gia tâm lí học giáo dục.
  • 1 năm kinh nghiệm tại AES

 • Nguyễn Xuân Lộc

  Maths Teacher/ GV Toan Edexcel Grade 4

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - IELTS 6.5
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng Tiếng Anh (IELTS Course)
  • 1 năm kinh nghiệm tại AES

 • Trần Thanh Tuyền

  Maths Teacher/ GV Toan Edexcel Grade 5

  • Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Sàii Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - APTIS C1 Level
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng Tiếng Anh (ILA Việt Nam)

 • Lê Khả Tú

  Trợ giảng - TA

  • Cử nhân Tiếng Anh - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng tại AES

 • Huỳnh Châu Thúy Vi

  Trợ giảng - TA

  • Ngôn ngữ anh trường công nghệ thông tin Gia Định Tphcm , 1 năm kinh nghiêm trợ giảng tại AES

 • Lê Bảo Tường Vi

  Trợ giảng - TA

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM Cử nhân Giáo dục học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM Cử nhân Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Biên Phiên Dịch- Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn HCM
  • Chứng chỉ Quản trị nhân sự chuyên nghiệp- Trường Đại học Kinh Tế HCM
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
  • Chứng chỉ B Tiếng Hoa, chứng chỉ Tin học Ứng Dụng A
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiểu học ( Toán, Khoa học, Giá trị sống)
  • 3 năm kinh nghiệm trợ giảng chương trình Tiếng Anh

 • Phạm Thị Bích Như

  Trợ giảng - TA

  • Cử nhân Tiếng anh - trường đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ TESOL - The American TESOL Institute
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng và giảng dạy.
  • 1 năm kinh nghiệm tại AES.

 • Nguyễn Thị Ngọc Vi

  Trợ giảng - TA

  • Cử nhân cao đẳng sư phạm tiếng Anh- Trường đại học Phú Yên.
  • Cử nhân đại học chuyên ngành thương mại tiếng Anh - Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trường ĐH KHXHNV
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng -Trình độ A
  • Chứng chỉ Tiếng Pháp Cơ bản.
  • 3 năm kinh nghiệm trợ giảng và văn phòng tại trường quốc tế Á Châu.
  • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng tại Vinschool
  • 1 năm kinh nghiệm trợ giảng tại AES
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ.

 • Bùi Thị Ngọc Trương

  Trợ giảng - TA

  • Cử nhân sư phạm Tiêng Anh Trường Đại học Phú Yên.
  • Chứng chỉ Ielts 5.5
  • 0,5 năm kinh nghiệm làm giáo viên và trợ giảng tại anh ngữ Planet

 • Huỳnh Thị Kiều Oanh

  Trợ giảng - TA

  • Cử nhân Đại Học Tài Chính Marketing-Chuyên ngành Thương Mại Quốc Tế
  • Chứng chỉ giảng dạy TKT
  • Ielts 6.5
  • 2 năm kinh kiệm giảng dạy anh văn tại Trường Anh Ngữ Nam Đô

 • Stefania Stipa

  International Teacher/ GVNN 1.1, 1.2, 1.3

  • Cử nhân ngôn ngữ, ĐH Florence (Ý)
  • Chứng chỉ TESOL
  • 1 năm kinh nghiệm trợ lý giảng dạy tại Úc
  • 3 năm kinh nghiệm dạy kèm riêng

 • Robyn Lucas

  International Teacher/ GVNN 1.4, 1.5, 1.6

  • Chứng chỉ sau đại học về Giáo dục - ĐH Teesside
  • Cử nhân (Danh dự) ngành Diễn xuất trực tiếp và ghi âm - ĐH Leeds
  • Chứng chỉ TEFL
  • Chứng chỉ giáo dục đặc biệt,
  • Cấp 2 - Huấn luyện viên thể hình,
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Anh - Trường Beverley, Autism.
  • 2 năm kinh ngiệm giảng dạy tại VN (AES - 1 năm) (ILA - 1 năm)

 • Michel Ciers

  International Teacher/ GVNN 2.1, 2.2, 2.3

  • Thạc sĩ Quàn trị Kinh doanh, Tài chính và Quản lý rủi ro - ĐH Ghent (Bỉ)
  • Chứng chỉ TEFL - Bridge
  • 1 Năm kinh nghiệm chương trình sau giờ học STEM - Young Engineers - TP. HCM
  • 4 tháng dạy Tiếng Pháp cấp tốc - CIS - TP.HCM

 • Mr. William (GUILLAUME VILLAIN)

  International Teacher/ GVNN 2.4, 2.5, 2.6

  • Thạc sĩ Hệ thống điện tử tích hợp
  • Chứng chỉ TEFL 120
  • Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy khối tiểu học tại Việt Nam

 • James McElholm

  International Teacher/ GVNN 2.7, 3.1, 3.2

  • Thạc sĩ Luật nhân quyền - ĐH Ulster
  • Cử nhân (Danh dự) Luật - ĐH Liverpool
  • Chứng chỉ Khoa Học Y sinh - ABPI
  • Chứng chỉ 240 giờ TEFL
  • 2.5 năm kinh nghiêm giảng dạy: trợ lý lớp tại Anh, giảng dạy trực tuyến, môi trường quốc tế.

 • Giuseppe Mineo

  International Teacher/ GVNN 3.3, 3.4

  • Cử nhân (Danh dự) Biên kịch cho Phim và Truyền hình – ĐH Bournemouth, Anh
  • Cambridge CELTA (Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh)
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế tại Cộng hòa Czech và Vietnam
  • 5 năm kinh nghiệm làm phim và viết kịch bản trước khi giảng dạy.

 • Binh Tran

  International Teacher/ GVNN 4.1, 4.2, 4.3

  • Cử nhân Khoa học - Đại học New Hampshire
  • Chứng chỉ giảng dạy Americorps
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Mỹ
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Việt Nam

 • Manuel Manzano

  Điều phối viên chương trình tiếng anh (ELL Coordinator)

  • Cử nhân Giáo dục tôn giáo - Philippines
  • Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt
  • Chứng chỉ ESL - USA
  • Chứng chỉ TESOL - Vietnam
  • 19 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Filipe Guedes

  International Teacher/ GVNN 5.1, 5.2, 5.3

  • Cử nhân Xã hội học, Học viên Lisbon (Bồ Đào Nha)
  • Khoa Khoa học xã hội - ĐH Ljubljana (Slovenia)
  • 150 giờ chứng chỉ TEFL
  • 1 năm GV cấp 2 trường công - Việt Nam
  • 2 năm GV trường mầm non CVK - Canada Vietnam Kindergarten

 • Chris Knight

  International Teacher/ GVNN 5.4, 6.1, 6.2

  • Cử nhân (Danh dự) Lịch sử với Tiếng Anh - ĐH John Moores, Liverpool, Anh
  • Thạc sĩ (Bằng khen) Quản lý khủng hoảng và thiên tai, ĐH Portsmouth, Anh
  • Bằng sau đại học - Giảng dạy quốc tế, ĐH Sunderland - đang theo học
  • Chứng chỉ TEFL
  • 25 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam

 • Christine Cunningham

  International Teacher/ GVNN 6.3, 7.1, 7.2

  • Cử nhân Giáo dục khoa học, chuyên môn Lịch sử- Đại học bang Jacksonville
  • TEFL-GA bậc 3
  • Chứng chỉ 120 giờ
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Student Educational Tours 6 năm, giáo viên quốc tế 1 năm

 • Andrea Tonini

  International Teacher/ GVNN 8.1, 8.2, 9.1

  • Thạc sĩ Khoa học - Xã hội (Trung Quốc và Thị trường mới nổi) – ĐH Nottingham, Nottingham, Anh
  • Cử nhân Khoa học - Xã hội học (Trung quốc học), ĐH Napoli “L’Orientale”, Napoli, Ý
  • Chứng chỉ TESOL
  • Chứng chỉ DILS-PG II (Tiếng Ý như ngôn ngữ thứ 2)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

 • Maciej Gorczycki

  International Teacher/ GVNN 9.2, 10.1, 10.2

  • Thạc sĩ Tổ chức và quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế Poznan, Ba Lan
  • Cử nhân kinh doanh quốc tế tại Đại học kinh tế Poznan, Ba Lan
  • Chứng chỉ TESOL chứng nhận giáo viên tiếng anh của Trường Anh ngữ London, Luân Đôn, Anh quốc
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm giảng dạy quốc tế, 2 năm giáo viên ESL tại Việt Nam

 • Gerard Armstrong

  International Teacher/ GVNN 11.1, 11.2, 12.1

  • Thạc sĩ Kỹ sư vi tính (Công nghệ thông tin), ĐH Hertfordshire
  • Cử nhân xã hội (Danh dự), ĐH Sussex, Anh quốc
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (CELTA)
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS tại trung tâm ACET, HCM