Đội ngũ lãnh đạo

 • Ian Wilson

  Giám đốc điều hành

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH New England, Úc, 1998
  • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982
  • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
  • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
  • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)
  • Kinh nghiệm lãnh đạo: 34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo - Khối 12)

 • Wesley Patrick Koch

  Giám đốc chương trình tiếng Anh

  • Thạc sỹ quản lý giáo dục, ĐH Charles Sturt, Úc (Đang theo học)
  • Chứng chỉ Hiệu trưởng- Phần 1, Hội đồng hiệu trưởng Ontario, Canada, 2017
  • Cử nhân Sư phạm, ĐH Brock, Canada, 2009
  • Cử nhân Khoa học (Danh dự), ĐH Waterloo, Canada, 2007
  • Chứng chỉ chuyên viên giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, OCT, 2014
  • Chứng chỉ chuyên viên giảng dạy tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai, OCT, 2015
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 2 năm kinh nghiệm quản lí.

 • Nguyễn Văn Đạt

  Hiệu phó Trung học

  • Thạc sĩ Địa lý chuyên ngành Kinh tế-xã hội, ĐH SP Tp.HCM, 2012
  • Cử nhân Sư phạm Địa lý, ĐH Đồng Tháp, 2009
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
  • Chứng chỉ Dạy học theo Dự Án, 2016
  • Chứng chỉ nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy, 2017
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học (Đại học Đồng Tháp)
  • 07 năm kinh nghiệp giảng dạy tại Trường Quốc tế Canada
  • Nguyên Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa BCIS từ năm 2013-2019

 • Nguyễn Thị Kim Ngân

  Hiệu Phó Tiểu Học

  • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh- ĐH Ngoại Ngữ Huế
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2
  • Chứng chỉ Huấn luyện (Cognitive Coaching), Tổ chức Thinking Collaborative
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ
  • Kinh nghiệm 01 năm làm trưởng phòng học vụ tại E-Study
  • Nguyên Trợ lý Hội đồng quản trị và Hội đồng lãnh đạo hệ thống Trường quốc tế Canada
  • 2.5 năm kinh nghiệm Phó Hiệu trưởng trường AES

 • Jennifer Hodgson

  Giám đốc hạnh phúc - Điều phối viên đời sống học đường

  • Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) ĐH McGill, Canada, 2009 - chuyên ngành chính (Tâm lý học); chuyên ngành phụ (Marketing)
  • Chứng chỉ TESOL (140 giờ chuyên ngành Tiếng Anh thương Mại) – Oxford Seminars
  • Kinh nghiệm giảng dạy (Tiểu học đến Đại học): 4 năm
  • Chuyên viên điều hành phòng Kinh Doanh và Quảng cáo – Giải pháp tiếp thị vô tuyến (94.7HITS FM) – Canada: 4.5 năm
  • Chứng chỉ Tham vấn Phúc lợi Con người - KULeuvinX