Tiểu học

28/08/2018

Chương trình giảng dạy: Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành cho bậc tiểu học kết hợp với giáo án được cấu trúc để phù hợp với tổng thể chương trình giảng dạy.

Trọng tâm: Hướng đến mô hình giáo dục của thể kỉ 21 với lớp học là nơi học sinh phát triển thói quen học tập chủ động, làm việc nhóm đưa ra ý tưởng để tăng cường sự tương tác và thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Điểm nổi bật trong phương pháp giảng dạy:

  • Đánh giá học sinh theo 6 kĩ năng và thái độ học tập: Tính tổ chức – Sự hợp tác – Tính sáng tạo – Khả năng tự lập – Sự thích nghi.
  • Giảng dạy và học tập theo các dự án ngắn và dài hạn như xây dựng mô hình các trận đánh lịch sử, thiết kế và đi vận động tuyên truyền phòng chống HIV tại các lớp, …
  • Sân khấu hóa các nội dung văn học, ngụ ngôn, lịch sử…
  • Toán tư duy ứng dụng thực triển mang tính thời sự vào nội dung giảng dạy.