Giáo dục tính cách bằng hành động - Chủ đề tháng 09.2019

18/09/2019

Tạm khép lại tháng tính cách “Hòa bình” của tháng 08, Tôn Trọng sẽ là chủ đề tính cách được AES lan tỏa trong tháng 09 này.
Với thông điệp về Sự tôn trọng, nhà trường mong muốn truyền tải cho các em giá trị cốt lõi và ý nghĩa của việc tôn trọng bản thân, sự khác biệt của những người xung quanh thể hiện qua suy nghĩ, hành động, cử chỉ, lời nói… Đây là một trong 10 tính cách nằm trong Chương trình giáo dục tính cách bằng hành động được giảng dạy và thiết kế bởi Bộ Giáo dục Ontario, Canada.