Những điểm khác biệt

  1. Khuyến khích học sinh phát triển tinh thần sáng tạo và đam mê khoa học.
  2. Môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở, giúp học sinh có cảm hứng để tư duy và rèn luyện.
  3. Đề cao tính ứng dụng trong việc giảng dạy kiến thức.
  4. Chú trọng rèn luyện kỹ năng và giáo dục tính cách cho học sinh bằng hành động cụ thể.
  5. Đội ngũ chuyên môn sư phạm Việt Nam và nước ngoài tâm huyết , được đào tạo và huấn luyện đạt chuẩn.

Thông tin hằng ngày

Thông tin hằng ngày dành riêng cho PHHS AES
tuvan

Bản đồ

so-do-duong-di-AES

Go to top