Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trong vòng 10 năm tới, AES kỳ vọng sẽ được biết đến như một trường phổ thông tư thục hàng đầu tại Việt Nam đào tạo thành công các thế hệ học sinh có bản lĩnh, có nhân cách và đạo đức tốt, phù hợp với những giá trị văn hóa nền tảng của dân tộc trong xu thế hội nhập với các nền văn hóa tiến bộ của thế giới.

Sứ mệnh

Đào tạo học sinh trở thành những con người thành công dựa trên nền tảng 5 mục tiêu giáo dục: 

 

  1.  Đam mê
  2.  Kiên trì
  3. Cảm xúc
  4. Kỹ năng
  5. Kiến thức

Thông tin hằng ngày

Thông tin hằng ngày dành riêng cho PHHS AES
tuvan

Bản đồ

so-do-duong-di-AES

Go to top