logo
Đội ngũ giáo viên Việt Nam
Staff list 2022 - 2023-57
Nguyễn Xuân Trang
Khối trưởng kiêm GVCN Kinder - 2

Học vấn:

 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý trường Mầm Non - ĐH Sư Phạm TP.HCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 6 kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-10
Lại Ngọc Cẩm Trang
GVCN Nursery School

Học vấn:

 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non

Kinh nghiệm:

 • Hơn 9 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-29
Nguyễn Tân Nương
GVCN Prep Class

Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-16
Võ Huỳnh Khương
GVCN Nursery School

Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non

Kinh nghiệm:

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-17
Phan Thị Thanh Ngân
GVCN Kinder-2

Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non

Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-33
Nguyễn Thị Huyền Nga
GVCN Kinder 1

Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-32
Nguyễn Thị Như Quỳnh
GVCN Kinder 1

Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Staff list 2022 - 2023 - 02-50
Lê Tấn Lực
Giáo viên Thể chất và Bơi lội

Học vấn:

 • Cử nhân Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo Dục Thể chất

Kinh nghiệm:

 • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Staff list 2022 - 2023-27
Trần Thị Thu Ba
Trưởng bộ môn

Học vấn:

 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Kinh nghiệm:

 • Hơn 40 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
staff list - tiểu học - cvk-02
Nguyễn Thị Lĩnh
GVCN Tiểu học 1.1

Học vấn:

 • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
 • Cử nhân Quản lý Giáo dục - Trường Đại học Sài Gòn

Kinh nghiệm:

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!