Lại Ngọc Cẩm Trang
Đội ngũ giáo viên Việt Nam
Lại Ngọc Cẩm Trang
Lại Ngọc Cẩm Trang
GVCN EY 1
 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành GDMN
 • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
 • Kinh nghiệm: 6 năm giảng dạy tại trường dân lập
 • 2 năm giảng dạy tại cvk Bình Chánh
Nguyễn Tân Nương
Nguyễn Tân Nương
GVCN EY 1
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tại Trường Mầm non Canada Việt Nam (CVK Bình Chánh)
Võ Huỳnh Khương
Võ Huỳnh Khương
GVCN EY 2.1
 • Cử nhân Đại học Sài Gòn chuyên nghành Giáo dục mần non
 • Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy tại trường mần non Canada Việt Nam Q7 và Bình Chánh
Nguyễn Xuân Trang
Nguyễn Xuân Trang
GVCN EY 2.1
 • Cử nhân ĐH Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý trường Mầm Non- ĐH Sư Phạm TP.HCM
 • Kinh Nghiệm: 6 năm giảng dạy tại CVK Q7& Bình Chánh
Phan Thị Thanh Ngân
Phan Thị Thanh Ngân
GVCN EY 2.2
 • Cử nhân ĐHSP.TPHCM chuyên ngành GDMN
 • Chứng chỉ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
Trần Thị Thoại Mỹ
Trần Thị Thoại Mỹ
GVCN EY 2.2
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. HCM chuyên ngành GDMN
 • Chứng chỉ Quản lí trường Mầm non - Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A
 • Kinh nghiệm: 6 năm giảng dạy tại trường Mầm non Canada - Việt Nam (CVK Quận 7 và CVK Bình Chánh)
Nguyễn Thị Huyền Nga
Nguyễn Thị Huyền Nga
GVCN EY 3
 • Cử nhân sư phạm giáo dục học(GDMN) Đại học sư phạm TPHCM 2012
 • Chứng chỉ quản lí trường mầm non ĐHSP Huế 2021
 • Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy tại trường công lập Tỉnh Quảng Ngãi
 • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy tại CVK Bình chánh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
GVCN EY 3
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tại Trường Mầm non Canada Việt Nam (CVK Bình Chánh)
Phạm Thị Cẩm Tiên
Phạm Thị Cẩm Tiên
Trợ giảng - TA
 • Cử nhân Sư phạm Anh - Trường Đại học Sài Gòn
 • Chứng chỉ giảng dạy TESOL, World TESOL Acedamy
 • Chứng chỉ tin học ứng dục trình độ A
 • Chứng chỉ ứng dụng CNTT trong quá trình giảng dạy
 • Tiếng Trung - Trình độ A
 • Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm tại Super Youth Language School
 • Kinh nghiệm 1 năm nhân viên học vụ tại công ty CP Quản Lí Giáo dục& Đầu tư EMG
 • Kinh nghiệm 3 năm trợ giảng tại Montessori Wonderkid, thành viên của hệ thống giáo dục the Montessori Society AMI (UK)
Lê Tấn Lực
Lê Tấn Lực
Giáo viên Thể chất và Bơi lội
 • Cử nhân Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo Dục Thể chất
 • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy tại Trường Mầm non Canada Việt Nam (CVK Bình Chánh)
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!