Thông báo học vụ

AES NEWSLETTER

Số báo 01

Số báo 02

Số báo 03

Số báo 04

Số báo 05 – Cập nhật tình hình chuẩn bị năm học mới 2023 – 2024

 

 

School Calendar – Lịch năm học

1. Lịch năm học 2022 – 2023

2. Lịch năm học 2023 – 2024

 

Student Handbook – Sổ tay học sinh

1. AES Student Handbook 2021-2022 – Vietnamese

2. AES Student Handbook 2021-2022 – English

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!