Thông báo học vụ

A. School Calendar – Lịch năm học

1. Lịch năm học 2022 – 2023

 

B. Student Handbook – Sổ tay học sinh

1. AES Student Handbook 2021-2022 – Vietnamese

2. AES Student Handbook 2021-2022 – English

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!