School calendar
  • School calendar

School Calendar – Lịch năm học 2023 – 2024

 

Timetable – Thời gian biểu

Grade 1 & 2  – lớp 1 và lớp 2

 

Grade 3 – 5  – lớp 3 đến lớp 5

 

Grade 6 – 12  – lớp 6 đến lớp 12 (khối trung học)

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!