logo
>
Sự khẳng định về chương trình VCE tại AES

Sự khẳng định về chương trình VCE tại AES

Thứ 3 ngày 20.09.2022 vừa qua, Ông Gary van den Elsen – Giám đốc chương trình VCE quốc tế, Trường Haileybury (Melbourne, Úc) đã có buổi giao lưu cùng các bạn học sinh khối Trung học AES và phụ huynh quan tâm đến chương trình VCE tại Việt Nam.

Ông Gary đã làm rõ các vấn đề mà học sinh, phụ huynh đang băn khoăn về việc triển khai VCE tại Việt Nam như việc chuyển tiếp lên đại học sau khi hoàn thành chương trình VCE, các môn học trong chương trình, đội ngũ giáo viên, điều kiện đầu vào, học bổng…

Ông Gary khẳng định:

 1. VCE được quản lý và đánh giá bởi Bộ Giáo dục bang Victoria, Úc.
 2. Với chứng chỉ VCE, học sinh thuận lợi chuyển tiếp vào đại học ở Úc và các nước trên thế giới.
 3. Việc triển khai chương trình VCE ngoài lãnh thổ nước Úc, bắt buộc phải có đối tác là một trường tại Úc. Tại Việt Nam, Trường TiH – THCS – THPT Albert Einstein (AES) triển khai chương trình VCE với sự cho phép và công nhận của Bộ GD&ĐT Việt Nam và VCAA (Victorian Curriculum and Assessment Authority – Cơ quan Đánh giá và Chương trình học bang Victoria), thông qua đối tác là Trường Haileybury (Melbourne, Victoria, Úc).
 4. Giáo viên giảng dạy chương trình VCE tại AES có trình độ chuyên môn cao đạt tiêu chuẩn giảng dạy của trường Haileybury và VCAA, có khả năng giảng dạy sử dụng thành thạo 2 ngôn ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt), và được đội ngũ giáo viên của Haileybury hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và tài liệu giảng dạy.
 5. Các môn học của chương trình VCE tại AES được lựa chọn bởi Haileybury dựa trên thế mạnh của học sinh châu Á nói chung và học sinh Việt Nam nói riêng. Các môn học bao gồm Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ nhất.
 6. Trong suốt quá trình triển khai chương trình VCE, kết quả học tập của các thế hệ học sinh VCE tại AES luôn ở mức cao, gần 80% học sinh VCE đạt ATAR* trên 70 (top 30% học sinh hàng đầu) và mỗi năm đều có học sinh nằm trong top 10% hàng đầu (ATAR trên 90). Hiện tại, các bạn đang theo học tại các trường đại học tại Úc, Mỹ, Canada và một số trường đại học quốc tế tại Việt Nam. (*) ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking) là thước đo thứ hạng giữa các học sinh cùng tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Úc. Nếu bạn đạt ATAR 90 nghĩa là bạn nằm trong top 10% học sinh có kết quả cao nhất đã hoàn thành Chứng chỉ Trung học Phổ thông của Úc năm đó, bao gồm các trường ở Úc và quốc tế.
 7. Trường Haileybury có nhiều mối liên hệ với các trường đại học danh tiếng trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp cận thông tin ở các trường đại học đó.
 8. Trường Haileybury sẽ tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh VCE tại AES từ năm lớp 11 để các bạn có cái nhìn rộng hơn, rõ nét hơn về việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Qua buổi giao lưu này, chúng tôi hy vọng các bạn học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về giá trị và những lợi ích cùng lợi thế mà VCE mang đến cho học sinh Việt Nam. Từ đó, học sinh và phụ huynh có thêm những lựa chọn lộ trình học tập cho tương lai.

Hình ảnh của bài viết xem tại đây.

The Australian VCE Program at AES

On Tuesday, September 20, 2022, Mr. Gary van den Elsen – Director of VCE International Program, Haileybury School (Melbourne, Australia) conducted an information session with AES School students and prospective parents who were interested in the VCE program at AES in Vietnam.

Mr. Gary was able to address students’ and parents’ concerns about the implementation of the VCE at AES in Vietnam. Such concerns addressed included the transition to International Universities after completing the VCE program, the subjects available in the VCE program at AES, the AES VCE teaching staff, the entry conditions for students into the VCE program at AES and scholarships, etc…

Some highlights which Mr. Gary pointed out to both our AES students and parents:

 1. VCE is administered and assessed by the Victorian Department of Education, Australia.
 2. With a VCE certificate, students can easily transfer to universities in Australia and globally, around the world.
 3. The implementation of the VCE program outside of Australia requires a partner with an Australian school. In Vietnam, Albert Einstein School (AES) implements the VCE program with the permission and recognition of the Vietnamese Ministry of Education and Training and the VCAA (Victorian Curriculum and Assessment Authority – the State Curriculum and Assessment Authority). Victoria), through its partner Haileybury School (Melbourne, Victoria, Australia).
 4. The teachers who teach the VCE program at AES are highly qualified to meet the International teaching standards of Haileybury and VCAA, are able to teach fluently in 2 languages ​​(First language – Vietnamese & Second language – English), and are supported by Haileybury mentor teachers. Haileybury mentor teachers provide professional, technical, and instructional support to our VCE teachers at AES.
 5. The subjects taught in the VCE program at AES are selected by Haileybury based on the strengths of Asian students in general and Vietnamese students. Subjects include English, Math, Physics, Chemistry, and Vietnamese as a First Language.
 6. During the implementation of the VCE program, the academic results of previous students at AES have always been high. Nearly 80% of past VCE students achieved an *ATAR of over 70 (top 30% of students) and every year have students in the top 10% (ATAR over 90). Currently, some past students are studying in universities in Australia, The USA, Canada, and some International universities in Vietnam. (*) ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking) is a measure of the ranking between students taking the same Australian high school exit exam. If you get an ATAR 90 you are in the top 10% of students who completed the Australian Secondary School Certificate that year, including Australian and international schools.
 7. Haileybury School has many connections with prestigious universities around the world, creating favorable conditions for students to access information at those universities.
 8. Haileybury School will organize ‘Career Orientation’ sessions for VCE students at AES from Grade 11 to give them a broader and clearer view of their future career paths.

 

Through this recent Information Session with Mr. Gary, AES hopes that students and parents have a better understanding of the value, benefits and advantages that the VCE program can provide our AES students. Our students and parents have more options for their future pathways.

The photos of the article at here.

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT ALBERT EINSTEIN

icons8-address-48

Khu dân cư 13C, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

icons8-ringing-phone-48

(028) 376 12345

icons8-email-open-40

tuyensinh@aesvietnam.edu.vn

https://aesvietnam.edu.vn/

logo

Thành viên tập đoàn giáo dục Equest

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!