AES – Phá vỡ mọi rào cản của lớp học truyền thống

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP KHÔNG GIỚI HẠN TẠI AES Phá vỡ mọi rào cản của lớp học truyền thống 🪐 Hội chợ khoa học “Thế giới kỳ diệu”, 🍍 Khám phá ẩm thực “Việt Nam Ba Miền”, 🌟 Thách thức tài năng với cuộc thi Rubik 🔋 Tạo pin điện hóa từ rau củ, 💡 […]