Sẻ chia mùa dịch CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Đồng hành cùng phụ huynh trong giai đoạn kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid, Trường liên cấp Albert Einstein (AES), thành viên của Hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS) phối hợp cùng các đối tác mang đến chương trình hỗ trợ tài chính tối ưu, cụ thể: 1. Chương […]