8 học bổng – 6 lời mời – Tổng giá trị trên 4 tỷ đồng

Đó là những thành tích ấn tượng mà bạn Nguyễn Minh Hòa, học sinh lớp 12.1 đạt được sau quá trình học tập và rèn luyện tại AES. Đam mê mãnh liệt với ngành thiết kế đồ họa, Minh Hòa ứng tuyển vào các ĐH tại Mỹ về chuyên ngành thiết kế đồ họa. Hãy […]