Ngày hội trải nghiệm “STEAM Experience Day”

STEAM ĐÃ TIẾP CẬN VÀO CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG CỦA AESer NHƯ THẾ NÀO? STEAM : Phương pháp tiếp cận giáo dục kiểu mới, trong đó Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật, và Toán Học được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn cho học sinh. STEAM giúp học sinh phát triển […]