Thông điệp từ BGH AES chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Hơn 7 năm hình thành và phát triển, AES đã tạo nên một môi trường học tập tiến bộ, nơi học sinh tự do để sáng tạo, tự tin để quyết định, tự học để tiếp cận tri thức bền vững và tự điều chỉnh để thành công. Đồng thời, môi trường học đường văn […]