Thông điệp từ Thầy Craig Gibson – Giám đốc điều hành AES

Tôi vô cùng vinh dự và vui mừng được tham gia vào đội ngũ AES trong năm học này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cộng đồng AES vì sự chào đón tuyệt vời mọi người đã dành cho tôi, đặc biệt trong thời điểm khó khăn như thế này. Tôi nhận thấy giáo […]