Đội ngũ lãnh đạo

Ian Wilson

Giám đốc điều hành

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH New England, Úc, 1998
  • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982
  • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
  • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
  • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)
  • Kinh nghiệm lãnh đạo: 34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo – Khối 12)

Joe Ly

Giám đốc chương trình Quốc tế

Jennifer Hodgson

Giám đốc Phúc lợi học sinh và Điều phối viên đời sống học đường

Nguyễn Văn Đạt

Hiệu phó Trung học

Trần Thúy Duyên

Hiệu Phó Tiểu Học

Phạm Thị Hoài Phương

Hiệu phó Trung học

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!