Đội ngũ lãnh đạo

Craig Gibson

Giám đốc điều hành

 • Thạc sĩ Lãnh đạo Giáo dục, Đại học Công giáo Úc, 2010
 • Chứng chỉ đào tạo kỹ năng hòa giải, Đại học Công nghệ Queensland, 2008
 • Chứng chỉ Cao học về Giáo dục Tôn giáo, Đại học Công giáo Úc, 2007
 • Chứng chỉ Tốt nghiệp về Tài chính Ứng dụng, Viện Dịch vụ Tài chính của Australasia (FINSIA), 2003
 • Cử nhân Sư phạm, Đại học Central Queensland, 1997
 • Văn bằng Giảng dạy, Học viện Giáo dục Cao cấp Capricornia, 1987
 • Thành viên Hội đồng Lãnh đạo Giáo dục Úc, 2010
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm – Mầm non đến lớp 12 tại Úc và Vương quốc Anh.
 • Kinh nghiệm lãnh đạo: 16 năm tại các trường Úc và Papua New Guinea.

Ian Wilson

Giám đốc điều hành

 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH New England, Úc, 1998
 • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982
 • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
 • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
 • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)
 • Kinh nghiệm lãnh đạo: 34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo – Khối 12)

Joe Ly

Giám đốc chương trình Quốc tế

Theresa Sisalio

Điều phối viên chương trình tiếng Anh quốc tế

 • Đại học Công giáo Úc (A.C.U) & Đại học Công nghệ Queensland (Q.U.T)
 • Thạc sĩ giáo dục – TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác)
 • Chứng chỉ Tốt nghiệp – TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác)
 • Cử nhân Sư phạm – Tiểu học
 • Chứng chỉ IV: Đào tạo & Đánh giá Người lớn (Người lớn Di cư biết chữ)

 

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • Hơn 23 năm trong ngành Giáo dục ở các trường Tiểu học & Trung học và các tổ chức TAFE
 • Giảng dạy tại Brisbane, Úc; Outer London, Vương quốc Anh; Papua New Guinea.

Jennifer Hodgson

Giám đốc Phúc lợi học sinh và Điều phối viên đời sống học đường

Trần Thúy Duyên

Hiệu Phó Tiểu Học

Nguyễn Văn Đạt

Hiệu phó Trung học

Phạm Thị Hoài Phương

Hiệu phó Trung học

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028) 376 12345
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!