Câu lạc bộ

1. CLB BƠI LỘI

Mỗi tiết học bơi và hoạt động câu lạc bộ, các bé luôn được sự chăm sóc của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách bộ môn bơi lội.

BƠI 1 BƠI 5  

BƠI 2 BƠI 6

 

2. CLB VOVIVNAM

VO 2 VO 5

                    VO 1 VO 3

 

3. CLB CẦU LÔNG

CẦU LÔNG 1 CẦU LÔNG 2

                      CẦU LÔNG 4 CẦU LÔNG 3

 

4. CLB BÓNG RỔ

BÓNG RỔ

 

5. CLB MỸ THUẬT

VẼ 2 VẼ 1

 

6. CLB BÓNG ĐÁ

BÓNG ĐÁ 1 BÓNG ĐÁ 2

 

7. CLB TIẾNG ANH

IMG 0052

 

8. CLB AEROBIC

 AEROBI 2 AEROBIC 1

 

9. CLB ĐIỆN ẢNH

 ĐIỆN ẢNH

 

10. CLB ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

 

11. CLB TIN HỌC

TIN HỌC

 

12. CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NCKH 2

 

13. CLB FINGER TIPS

FINGER TIPS 1 FINGGER TIPS 2

Go to top