Ban giám hiệu

 
 

Copy of 5.jpg

Ian Wilson
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 • Thạc sĩ Quản lý Sư phạm, ĐH New England, Úc, 1998
 • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982
 • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
 • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
 • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc
Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)
Kinh nghiệm lãnh đạo:34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo - Khối 12)

CO HA.jpg

Cô Trần Thị Kim Hà
HIỆU TRƯỞNG

 • 36 năm kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục
 • 20 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục
 • Cử nhân sư phạm Vật lý - ĐH sư phạm Hà Nội 1
 • Cử nhân Lý luận chính trị - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng 1996
 • Chứng chỉ Quản lý nhà nước 2000
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 1, TP.HCM
Copy of 8.jpg  Cô Nguyễn Thị Kim Ngân
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh- ĐH Ngoại Ngữ Huế
 • Hơn Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng ANh tại các trung tâm Anh Ngữ
 • Kinh nghiệm 01 năm làm trưởng phòng học vụ tại E-Study
 • Nguyên Trợ lý Hội đồng quản trị và Hội đồng lãnh đạo hệ thống Trường quốc tế Canada
 • Hiện đang theo học khóa quản lý giáo dụ

Copy of 6.jpg

 Jonathan David Iliffe
GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

 • Thạc sĩ Giáo dục - Đại học Queen's, Canada
 • Cử nhân Giáo dục - Đại học Nipissing, Canada
 • Cử nhân Khoa học - Đại học Brock, Canada
 • Chứng nhận Hiệu trưởng Ontario, Canada
 • Chuyên gia giảng dạy ngôn ngữ Anh ESL Specialist
 • Chứng nhận Tú tài Quốc tế mục 1 và 3
 • Chứng nhận Giáo viên Ontario số 623421
 • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế
 • Giám đốc chương trình hè 2017 của hệ thống CISS
tuvan
Go to top