Ban giám hiệu

 
   

 

 cô Hà

Cô Trần Thị Kim Hà

HIỆU TRƯỞNG

 • 35 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Giáo dục
 • 19 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 1, TP.HCM
   

 

 

 

 

 

IMG 0492 1
Cô Nguyễn Thị Kim Ngân

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh- ĐH Ngoại Ngữ Huế
 • Hơn Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng ANh tại các trung tâm Anh Ngữ
 • Kinh nghiệm 01 năm làm trưởng phòng học vụ tại E-Study
 • Nguyên Trợ lý Hội đồng quản trị và Hội đồng lãnh đạo hệ thống Trường quốc tế Canada
 • Hiện đang theo học khóa quản lý giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ms. Rita Miller

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
kiêm Giám đốc chương trình tiếng Anh

 • Thạc sĩ Giáo dục, ĐH Niagara, Mỹ
 • Thành viên Hiệp hội giáo viên Ontario, Canada
 • Kinh nghiệm giảng dạy Lớp 1-12
 • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và điều phối chương trình tiếng Anh tại Việt Nam

AES Vice Principal
and
Director of International English Program

 • Master of Science in Education, Niagara University, USA
 • Licensed by Ontario College of Teachers
 • Experience in Grades 1-12
 • 6 years as Teacher and ELL Program Coordinator in Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuvan
Go to top