Chương trình Well-being

Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần

Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần

Trường AES không ngừng quan tâm và đầu tư vào chăm sóc sức khỏe tinh thần của học sinh, thể hiện qua các dịch vụ và cơ sở vật chất chuyên nghiệp. Ban Sức khỏe Tinh thần hàng ngày, bao gồm Cố vấn, Chuyên gia Học tập, và Giáo viên Hỗ trợ Tiếng Anh, đặt kế hoạch chi tiết để hỗ trợ học sinh về mặt học tập và khía cạnh tâm lý-xã hội. Buổi tư vấn trò chuyện riêng được tổ chức thường xuyên.

Hỗ trợ cho Phụ huynh và Học sinh

Hỗ trợ cho Phụ huynh và Học sinh

Trường tổ chức các buổi tư vấn riêng và theo nhóm cho phụ huynh và học sinh hàng tháng. Hiệu trưởng học sinh luôn sẵn sàng hỗ trợ khi học sinh cảm thấy áp lực hoặc không biết cách đặt mục tiêu học tập.

Chương trình Giáo dục Tính cách và Khen thưởng cho Học sinh

Chương trình Giáo dục Tính cách và Khen thưởng cho Học sinh

Hàng tháng, chúng tôi tổ chức các buổi giáo dục tính cách và trao thưởng để tạo nên không khí tích cực. Điều này giúp học sinh trở thành những thành viên tích cực và tích lũy thành công trong cộng đồng học tập của Albert Einstein.
Chúng tôi cam kết mang lại một môi trường học tập lành mạnh, nơi mọi học sinh được chăm sóc toàn diện và có cơ hội phát triển tốt nhất.

Đăng ký tư vấn

Trang web hiện đang trong quá trình cải tiến để nâng cao trải nghiệm. Chúng tôi xin lỗi về mọi bất tiện nếu có!

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2023 AES. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb