Đội ngũ giáo viên

Nguyễn Xuân Trang

Nguyễn Xuân Trang

Khối trưởng kiêm GVCN Kinder - 2


Học vấn:
 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý trường Mầm Non - ĐH Sư Phạm TP.HCM

Kinh nghiệm:
 • Hơn 6 kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Lại Ngọc Cẩm Trang

Lại Ngọc Cẩm Trang

GVCN Nursery School


Học vấn:
 • Cử nhân Đại Học Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non


Kinh nghiệm:
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Tân Nương

Nguyễn Tân Nương

GVCN Prep Class


Học vấn:

 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm:

 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Võ Huỳnh Khương

Võ Huỳnh Khương

GVCN Nursery School


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sài Gòn chuyên ngành Giáo dục Mầm Non


Kinh nghiệm:
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Phan Thị Thanh Ngân

Phan Thị Thanh Ngân

GVCN Kinder-2


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non


Kinh nghiệm:
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Thị Huyền Nga

Nguyễn Thị Huyền Nga

GVCN Kinder 1


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm:
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

GVCN Kinder 1


Học vấn:
 • Cử nhân Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo dục Mầm Non
 • Chứng chỉ: Quản lý Trường Mầm Non – Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh


Kinh nghiệm:
 • Hơn 4 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Lê Tấn Lực

Lê Tấn Lực

Giáo viên Thể chất và Bơi lội


Học vấn:
 • Cử nhân Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Giáo Dục Thể chất


Kinh nghiệm:
 • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Trần Thị Thu Ba

Trần Thị Thu Ba

Trưởng bộ môn


Học vấn:
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM


Kinh nghiệm:
 • Hơn 40 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
Nguyễn Thị Lĩnh

Nguyễn Thị Lĩnh

GVCN Tiểu học 1.1


Học vấn:
 • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
 • Cử nhân Quản lý Giáo dục - Trường Đại học Sài Gòn


Kinh nghiệm:
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy

Đăng ký tư vấn

Trang web hiện đang trong quá trình cải tiến để nâng cao trải nghiệm. Chúng tôi xin lỗi về mọi bất tiện nếu có!

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Thành viên

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Bản quyền © 2023 AES. Tất cả các quyền được bảo lưu. Được xây dựng với Eraweb