Chương trình Học phí tích lũy – Dành cho HS mới & HS hiện hữu

Chương trình HỌC PHÍ TÍCH LŨY duy nhất có tại Hệ thống Trường Quốc tế Canada (CISS), cụ thể là Trường phổ thông liên cấp Albert Einstein (AES) Lộ trình tích lũy học phí rõ ràng & mức ưu đãi tăng mỗi năm. Chương trình Học phí tích lũy áp dụng cho cả học sinh […]