Tết Trung Thu – Tết sẻ chia

 Hoạt động nhỏ – Ý nghĩa to cho mùa trăng vẹn tròn Với mong muốn sẽ mang đến niềm vui trẻ thơ và tiếng cười hạnh phúc cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng như sẻ chia và kết nối tất cả cộng đồng AES để có một mùa trăng vẹn tròn, […]