CHƯƠNG TRÌNH TIỀN TIỂU HỌC

Hành trang vững vàng – Sẵn sàng vào lớp Một Vào lớp 1 là bước ngoặt lớn đầu đời, quyết định không nhỏ cho sự thành công của con về sau. Vào lớp 1, con bước vào một môi trường hoàn toàn mới, khác hẳn với Mầm non. Làm thế nào để con không sợ hãi […]